US 12VRX XC2-12V155AH (xidmət olunan)

350$
US-12VRX-XC2
MƏHSULUN ADI US 12VRX XC2-12V155AH
İSTEHSALÇI US Battery Company (ABŞ)
GƏRGİNLİK 12 Volt
20 SAATLIQ NORMA 155
BATAREYANIN 56 AMPERDƏ BOŞALMA DƏQİQƏSİ 110
BATAREYANIN 25 AMPERDƏ BOŞALMA DƏQİQƏSİ 292
UZUNLUĞU 355 mm
ENİ 179 mm
HÜNDÜRLÜYÜ 289 mm
TAM KÜTLƏSİ 39 kq